Şirketimizin stratejik hedeflerini ve çıkarlarını geliştirmek,

Çalışanların, yönetimin ve hükümet kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak,

Tercih edilen işveren olarak Ramazan Yıldırım İnşaat (YIL - PET)’in itibarını sağlamak ve sürdürmek,

Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, misyonumuzu başarmak için en iyi çabalarını sarf edebildiği bir işyeri kültürü sağlamak,

Pozisyon için en nitelikli bireyi işe almak. Irk, dil, din, cinsiyet farkı veya fiziksel engel durumu gözetmeksizin tüm nitelikli adayların başvurularını eşit olarak değerlendirmek.

Şirket bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelikli olarak Ramazan Yıldırım İnşaat (YIL - PET) çalışanlarını değerlendirmek, değerlendirme sonucunda ihtiyacın devam etmesi durumda dış kaynaklara yönelmek.

Gerçekleştirilen görevler ile ilgili yasa ve yönergeleri bilmek ve bunlara uymak.