Çevre ve iş sağlığı & güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uyar.

Ramazan Yıldırım İnşaat (YIL - PET), bünyesinde çalışan tüm personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlar.

Çalışanlarımızı ailemizden biri olarak kabul ederek tüm çalışanlarımızı aynı hassasiyetle sürekli daha iyi şartlarda istihdam etmek ve korumak,

Çalışanlarımızın katılımı ve eğitimi ile sürekli iyileşme sağlamak ve çalışanlarımızla birlikte güven içerisinde hizmet vermek,

İş güvenliği konusunun önemini kavrayarak bunu tüm çalışan personel, tedarikçiler ve taşeron şirketler arasında yaygınlaştırmak için gerekli eğitimleri sağlar.

Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikelerin tanımlandığı, periyodik olarak gözden geçirildiği, değerlendirildiği, ilgili standart, kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edildiği ve dokümante edildiği bir çalışma ortamı sağlar.